Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Ekonomika a management / Kurz Bezpečnostní management

Kurz Bezpečnostní management

Kurz Bezpečnost osoba a společnosti - Bezpečnostní management

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky.

Kurz je určen pro starosty, úředníky či administrativní pracovníky magistrátů, krajských úřadů, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností, ředitelství HZS, horských služeb, charit. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit bezpečnostní manažery (magistrátů, krajských úřadů, hasičských sborů, krizových štábů) pro výkon systemizovaných míst (manažer, velitel, administrativní pracovník) v oblasti bezpečnosti osob a společnosti pro veřejnou správu a soukromý sektor. 

Obsah kurzu

1. Bezpečnostní management - 30 hodin

2. Management rizik - 20 hodin

3. Ochrana obyvatelstva - 22 hodin

4. Aplikovaná psychologie - 20 hodin výuky

5. Ekonomika managementu krizových situací - 20 hodin výuky

6. Aplikovaná informatika - 20 hodin výuky

7. Veřejné právo a základní související předpisy - 20 hodin výuky

8. Krizová komunikace a komunikace rizik - 20 hodin výuky

9. Praktická cvičení - 20 hodin výuky

Celkově 192 hodin výuky

Profil absolventa

Student bude znát:

 • terminologii a potřebné informace v oblasti ochrany osob a společnosti,
 • základy managementu a jejich využití v bezpečnostním managementu,
 • základy managementu rizika,
 • zásady přípravy osob a dokumentace pro řešení mimořádných událostí,
 • základy veřejného práva ve vztahu k ochraně osob a společnosti,
 • základy aplikované psychologie a zásady psycho-sociální pomoci postiženým osobám,
 • základy ochrany obyvatelstva a společnosti,
 • základy ekonomiky managementu krizových situací,
 • úkoly soukromého sektoru k řešení mimořádných událostí,
 • základy aplikované informatiky v bezpečnostním managementu,
 • základy krizové komunikace apod.

Student bude umět:

 • aplikovat získané vědomosti v praxi,
 • uplatnit teoretické základy managementu v rozhodovacím procesu,
 • zabezpečit využití prvků individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva,
 • aplikovat zásady psycho-sociální problematiky při pomoci postiženým jednotlivcům a kolektivům,
 • komunikovat ve zvláštních situacích se zástupci médií a postiženými osobami,
 • podílet se na přípravě dokumentace v oblasti bezpečnosti společnosti,
 • vést malé kolektivy při praktické činnosti ochrany obyvatelstva a společnosti,
 • aplikovat právní normy pro podporu řízení bezpečnosti a rozvoje území,
 • využívat SW nástroje veřejné správy při zvládání mimořádných událostí apod.

Student bude schopen:

 • vykonávat činnost na systemizovaných místech v oblasti bezpečnosti osob a společnosti,
 • podílet se na přípravě podkladů pro přípravu a realizaci záchranných a humanitárních operací,
 • poskytovat psycho-sociální pomoc postiženým lidem v krizových situacích,
 • komunikovat s postiženými a se zástupci sdělovacích prostředků při zvládání mimořádných událostí apod.

Účastníci kurzu musí mít minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání.

Organizace výuky

Výuka bude probíhat v pátek a v sobotu cca 5x za semestr, 2 semestry.

Plánované zahájení - březen 2015.

Kurz bude otevřen při naplnění na minimální počet účastníků.

Cena

Cena kurzu je 19 800,- Kč.

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.- odborný garant kurzu

Moravcová Šárka, Ing. - organizace kurzu