Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Ekonomika a management / Základy finančního řízení

Základy finančního řízení

Cíl vzdělávací akce

Cílem semináře je vysvětlit význam a praktické využití znalosti finančního řízení jako nástroje rozhodování, a to nejen ve své firmě. Seminář je určen především začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s funkcemi finančního řízení a získat přehled o jeho základních nástrojích. Těm, kteří ještě s finančními výkazy běžně nepracují či těm, kteří chtějí mít bližší vhled do jednotlivých finančních položek a jejich vyhodnocení.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k témuž cíli.

Účastníkům bude dále vysvětlena struktura finančních výkazů (Rozvaha, Výsledovka a Výkaz Cash Flow), stejně jako jejich používání při řízení firem. Nebudou opomenuty základní principy investičního rozhodování, oblast rizika, výnosnosti a časové hodnoty peněz.Na základě těchto odborných znalostí budou pak účastníci lépe chápat význam finanční analýzy a hedgingu, jakožto technik zajišťujících riziko.

Některá témata budou doplněna procvičením praktických příkladů.

V průběhu semináře bude rovněž  vyčleněn časový prostor pro rozvoj některých sociálních dovedností jeho účastníků (uživatelů finančního řízení).

Technická podpora semináře. Slovo lektora bude doprovázeno ppt. prezentací.  Účastníci semináře obdrží jeho sylaby.

Program semináře

doba trvání: 1,5 dne

1 den - 9.9 (úterý):        9.00 -12.00 Ing. Redlichová (seznámení s účetními výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz Cash Flow; Finanční analýza; příklady na procvičení sestavení zjednodušených finančních výkazů, výpočet a  vyhodnocení ukazatelů finanční analýz)

                                       12.00 - 13.00 přestávka na oběd

                                       13.00 - 16.00 Ing. Redlichová (dokončení tématu "finanční analýza"; časová hodnota peněz, hodnocení investičních projektů; příklady na procvičení metod hodnocení investičních projektů)

2 den - 10.9 (středa):   9.00 - 12.00 Ing. Ptáček : Hedging  (zajišťování rizik-význam, Forwardy, Future, Opce, příklady)

                                       12.00 - 13.00 doc. Linharová (komunikační dovednosti, týmová práce)

Ukončení semináře

Seminář bude ukončen kolokviální rozpravou a předáním osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

Termín konání

bude stanoven po přihlášení min.počtu uchazečů

Účastnický poplatek

2 200 Kč (kurz je od DPH osvobozen)

Místo konání

Mendelova univerzita v Brně,

Institut celoživotního vzdělávání,

Zemědělská 5, 613 00 Brno

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • zaplacení účastnického poplatku

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Organizace, informace, přihlášky

Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně
Zemědělská 5, 613 00 Brno

Tel.: 545 135 218, e-mail: sobova@mendelu.cz