Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Jazykové kurzy / Jazykové kurzy na ICV / Kurz angličtiny pro mírně pokročilé A2

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé A2

POZOR - přijímáme  přihlášky na letní semestr 2015

Jednosemestrální kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro ty, kteří se již anglicky v minulosti učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou jen nižší úrovně. Je také pro ty, jejichž znalosti se staly "mírně pokročilými" vlivem zapomínání. Tyto kurzy mají za cíl nabyté znalosti osvěžit a dále je zdokonalit. Účastníci probírají gramatiku i konverzační okruhy, které jim umožní spolehlivě se orientovat v běžných každodeních situacích a v pracovním procesu v prostředí cizího jazyka.

Kurz vede zkušená lektorka PhDr. Ivana Tulajová a probíhá v příjemném moderním prostředí.

Obsah kurzu

Gramatika a struktury

Slovosled v otázkách
Přítomný prostý a přítomný průběhový čas
Vztažné věty
Minulý čas prostý
Minulý čas průběhový
Otázka na podmět
Spojky
Vazba  be going to
Budoucí čas
Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti
Předpřítomný čas prostý
Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Okruhy slovní zásoby

Rodina
Přídavná jména pro popis vlastností
Části těla
Hudba
Volný čas
Nakupování
Cestování
Frázová slovesa
Oblečení
Bydlení
Na letišti
V hotelu
Studijní materiál: New English File pre-intermediate

Studijní skupiny

max. 12 účastníků

Rozsah kurzu

1 semestr, celkem 50 hodin, 2 x 2 hodiny týdně

Termín kurzu

Pondělí 9.15-10.45 hod + Pátek 9.15-10.45 hod , zahájení kurzu 16. 2. 2015

Kurz bude otevřen pouze při dostatečném množství zájemců.

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno

Cena kurzu

4 150,- Kč (vč. DPH)

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900,- Kč

Kontakt

Ing. Jana Šimečková

E-mail: odov.icv@mendelu.cz

Tel. 54513 5210

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):