Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Jazykové kurzy / Jazykové kurzy na ICV / Kurz angličtiny pro středně pokročilé (B1)

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (B1)

Kurz je určen pro ty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného slova i psaného projevu obsahujícího i neznáme výrazy. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Kurz má nabyté dovednosti osvěžit a dále je rozvíjet a umožnit tím orientovat se v běžných životních situacích v prostředí,  kde se daným jazykem hovoří.


Kurz vede zkušená lektorka Mgr. Eva Bumbálková a probíhá v příjemném moderním prostředí.

Obsah kurzu

Gramatika a struktury

 •         Věty oznamovací, zápor, otázka, slovosled
 •         Čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, budoucí prostý, budoucí průběhový, další vyjádření budoucnosti
 •         Vyjádření množství a kvality
 •         Přídavná jména, příslovce, stupňování
 •         Členy
 •         Modální slovesa
 •         Pasívum
 •         Použití infinitivu
 •         Přímá/nepřímá řeč
 •         Frázová slovesa
 •         Souvětí, pořádek slov

  Slovní zásoba - tématické okruhy
 •         Základní údaje o sobě, představování, užitečné fráze při rozhovoru
 •         Rodina, přátelé
 •         Zaměstnání
 •         Záliby, volný čas, sport
 •         Cestování, dovolená
 •         Zdraví, nemoc
 •         Nakupování, pošta
 •         Jídlo, restaurace, hotel
 •         Komunikace, telefon, PC
 •         Životní prostředí
 •         Omluvy, poděkování
 •         Žádost, stížnost
 •         Souhlas, nesouhlas

Studijní skupiny

max. 12 účastníků

Rozsah kurzu

1 semestr, celkem 50 hodin, 2 x 2 hodiny týdně

Termín kurzu

Pondělí 15.00-16.30 hod + Čtvrtek 16.15-17.45 hod - kurz nebyl otevřen, při zájmu o tento kurz nás kontaktujte.

Kurz bude otevřen pouze při dostatečném množství zájemců.

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno

Cena kurzu

4 150,-Kč (vč. DPH)

Pro studenty a zaměstnance 6% sleva - 3 900,-Kč

Kontakt

Ing. Jana Šimečková

E-mail: odov.icv@mendelu.cz

Tel. 54513 5210

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):