Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Jazykové kurzy / Jazykové kurzy na ICV / Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince - začátečníky

Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince - začátečníky

Pro koho je studium určeno

Studium je určeno cizincům, kteří mají zájem studovat na některé z vysokých škol v České republice. Předpokladem je dokončené minimálně středoškolské vzdělání s ohledem na studijní obor, na který se student bude hlásit. Studium je určeno úplným začátečníkům.

Obsah kurzu

Gramatika a struktury

1. Praktické záležitosti
1.1 Styk s úředními místy
1.2 Ubytování
1.3 Stravování
1.4 Nákupy: spotřební zboží
1.5 Veřejná doprava
1.6 Soukromá doprava (automobil)
1.7 Využití informačních služeb
1.8 Návštěva veřejných zařízení (muzeí, kin, divadel, stadionů, diskoték atd.)
1.9 Použití veřejných služeb
1.10 Školská a vzdělávací zařízení
1.11 Hledání cesty
1.12 Zaměstnání
1.13 Soukromá pohostinnost


2. Společenský styk
3 Zacházení s texty
4 Zvyklosti, konvence a společenské rituály
5 Vyhodnocovací postupy
6 Společenskokulturní zřetele
7 Kompenzační postupy

Pozn. Podle Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2.

Cíle

Hlavním cílem studia je příprava na to, aby student byl schopen studia v českém jazyce. Od druhého semestru studia organizujeme přípravné nástavbové kurzy odborných předmětů.

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení nejen jazykových znalosti a dovedností. Absolvent by měl pohotově a jazykově správně reagovat v nejběžnějších situacích společenského styku.

Ověření získaných znalostí

V průběhu studia u studentů monitorujeme nejen docházku, ale i postup osvojení si znalostí českého jazyka. Ověření probíhá formou semestrální (průběžné) zkoušky úrovně A2 (po 1. semestru studia) a Závěrečné zkoušky -- úrovně B2 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky). Po Závěrečném zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Délka kurzu

560 vyučovacích hodin, 2 semestry, 16 -- 20 hodin/týdně.

Termín

Od září a října 2014. Studium bude ukončeno nejpozději do konce srpna 2015.

Cena kurzu

Na dotaz

Přihlášky

Pro nábor studentů v zahraničí spolupracujeme se dvěmi brněnskými agenturami.

TBS group, s.r.o.
ul. Bašty 416/8
602 00 Brno

mob: +420 777 775 186
mob: +420 774 716 255
e-mail: info@tbs-group.cz

EuroEducation JPR s.r.o.
Marešova 305/14
Brno 60200

Теl. +420 776 072 258 (cell)
info@euroeducation.cz

Kontakt

Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
budova E, zvýšené přízemí
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel.: 545 135 216
e-mail:czv@mendelu.cz

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):