Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník

Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník

Pro koho je kurz určen

široká veřejnost, majitelé a stavitelé nemovitostí, zemědělci, architekti, stavaři, pracovníci v krajině, pracovníci projekcí, pozemkových a obecních úřadů a realitních kanceláří

Cíl kurzu

Seznámit širokou veřejnost i odborníky s novým katastrálním zákonem platným od 1. 1. 2014, s jeho historií a aktuálními změnami v legislativě včetně jejich problémů v praxi. Přiblížit posluchači aplikaci "Nahlížení do katastru", porozumění geometrickému plánu a získání přehledu o cenách pozemků.

Obsah

- Historie katastru nemovitostí, obsah a předmět katastru nemovitostí. Katastrální mapy a jejich přesnost, ukázka map

- Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. důležité změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem od 1.1.2014 /např. pozemek pod stavbou, pojem pacht, právo stavby, jak se chránit před podvodem odprodeje vlastního pozemku/.

- Zápis vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí, aplikace "Nahlížení do katastru".

- Ceny pozemků, cenová mapa města. Geometrický plán a jeho pochopení.

Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

24. 11. 2014 (pondělí)

8 vyuč.hodin

Cena kurzu

1 300 Kč + DPH

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Organizace: Zdeňka Šobová, sobova@mendelu.cz, 545 135 218

Odborná garantka: Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.

Odborná garantka (lektorka) má všestrannou geodetickou praxi, dlouhodobě působila na MENDELU v Brně jako garant předmětů Geodézie, Kartografie, Surveying (v angličtině), vyučovala pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a GIS. V současné době působí  jako externí učitel na MENDELU. Zahraniční zkušenosti -- KTH Švédsko, publikace doma i v zahraničí.