Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Úvod do zeměměřičství

Úvod do zeměměřičství

aneb jak si zaměřit pozemek (tvorba mapy, plánu)

Pro koho je kurz určen

Široká veřejnost, zahradníci, zemědělci, zahradní architekti, pracovníci v krajině, stavaři, pracovníci projekcí, pozemkových a obecních úřadů.

Cíl kurzu

Seznámit širokou veřejnost i odborníky z příbuzných profesí s mapami a jejich tvorbou, souřadnicovými systémy a se základem geodézie pro případné využití v praxi.

Obsah

1. den

- Historie mapování, tvar a rozměry naší Země. Souřadnicové polohové a výškové systémy v naší zemi. Trigonometrické sítě.

- Druhy map, katastrální mapy a jejich přesnost.

- Základy polohopisných měření, metody měření včetně metody GPS, jednoduché úlohy vytyčování, tvorba mapy a plánu.

- Výšková měření

2. den

- Praktické ukázky polohového měření s trojbokým hranolem.

- Praktické ukázky polohového měření s teodolitem.

- Praktické ukázky výškového měření s nivelačním přístrojem.

Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

6. - 7. 11. 2014 (čtvrtek, pátek)

14 vyučovacích hodin

Cena kurzu

2 200 Kč + DPH

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Organizace: Zdeňka Šobová, sobova@mendelu.cz, 545 135 218

Odborná garantka: Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.

Odborná garantka (lektorka) má všestrannou geodetickou praxi, dlouhodobě působila na MENDELU v Brně jako garant předmětů Geodézie, Kartografie, Surveying (v angličtině), vyučovala pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a GIS. V současné době působí  jako externí učitel na MENDELU. Zahraniční zkušenosti -- KTH Švédsko, publikace doma i v zahraničí.