Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Kurz zpracování masa a výroba masných výrobků

Kurz zpracování masa a výroba masných výrobků

Pro koho je kurz určen

Všem, kteří chtějí získat nové poznatky ze zpracování masa a výroby masných výrobků, chtějí si rozšířit svoji kvalifikaci a odbornost.

Výstup studia

Kromě odborných teoretických a praktických znalostí každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace kurzu

2 dny - teoretická výuka (celkově 12 hodin teoretické výuky) - výuka v budově M2 (MENDELU)

2 dny - výroba masných výrobků (celkově 12 hodin výuky v provozních laboratořích) - výuka v budově M2 (MENDELU)

Obsah kurzu

 • Produkce a spotřeba masa v ČR
 • Jakost masa a parametry jakosti, metody hodnocení jakosti, odchylky
 • Legislativa - právní předpisy ČR a EU
 • Jatečnictví (včetně zpeněžování)
 • Bourání masa
 • Chlazení a zmrazování masa
 • Suroviny a operace v masné výrobě
 • Solení a vaznost masa
 • Rozdělení masných výrobků
 • Trvanlivé masné výrobky
 • Vady masných výrobků
 • Balení masa a masných výrobků, obaly
 • Zpracování živočišných tuků

 • Praktická výroba tepelně opracovaných masných výrobků - vařeného výrobku, drobného masného výrobku, tyčového salámu aj.

Termín kurzu

3. - 6. 2. 2015

kurz má omezený počet míst - max. 15 osob!

Cena kurzu

5 900,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál, materiál nutný pro výrobu masných výrobků

upozornění - na praktickou část je třeba mít zdravotní (potravinářský) průkaz

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Organizace kurzu - Šobová Zdeňka, Ing.

Odborná garantka kurzu - prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.