Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Odborná způsobilost dle zákona 38/2004 Sb.

Odborná způsobilost dle zákona 38/2004 Sb.

Úspěšný absolvent zkoušky k základnímu kvalifikačnímu stupni obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samotného likvidátora pojistných událostí.

Kurzy přípravy na vykonání zkoušky před komisí ČNB ke střednímu nebo vyššímu kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele.

DOŠKOLOVACÍ KURZY PRO PZ A SLPU

Dovolujeme si Vás upozornit na  Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009  o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurz, a to po 5 letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky.

Tyto doškolovací kurzy jsme pro Vás připravili jakožto vzdělávací instituce uvedená v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. společně s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Doškolovací kurzy směřují k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. Časové rozsahy doškolovacích kurzů jsou zvoleny v závislosti na kvalifikačních stupních odborné způsobilosti osob, kterým je určen s tím, že konkrétní obsahová náplň vzdělávacího programu je zaměřena zejména na legislativní změny, které nastaly v daném období v oblastech právní úpravy specifikovaných v přílohách č. 3 až 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Nejbližší řádné možné termíny doškolovacích kurzů nejsou nyní vypsány, je třeba po dotazu možnost sjednat individuální termín doškolovacích kurzů, s tím, že minimální počet účastníků je 8.

 V e-mailové přihlášce zaslané na info@ckslpu.com je nutné uvést:

identifikace, tj.  doškolovací kurz vyšší, střední,  základní stupeň Pojišťovací zprostředkovatel nebo SLPU, požadovaný nejzazší termín, jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo narození, občanství, hradící organizace vč. adresy a IČ, kontaktní telefon a e-mail

DÉLKA KURZU

 4 hodiny (3 hodiny legislativní změny + 1 hod. konzultace, dotazy)

 

CENA KURZU

 1 260 Kč / osobu - Účastník doškolovacího kurzu obdrží Osvědčení o absolvování doškolovacího kurzu dle svého stupně odborné způsobilosti.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A INFORMACE


Petr Nauš
- tajemník ČKSLPU, technický pracovník pro výuku - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Tel.: 545 132 359
Mobil: 602 743 133

Fax: 545 211 140
Email: petr.naus@mendelu.cz ; info@ckslpu.com

Web: www.ckslpu.com

 

Ing. Zdenka Šobová

- Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Tel.: 545 135 218

Email: sobova@mendelu.cz , czv@mendelu.cz