Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Specializační studium Rostlinolékařství

Specializační studium Rostlinolékařství

Program celoživotního vzdělávání "Rostlinolékařství" je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Institut realizuje studium ve spolupráci s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá svým rozsahem akreditovanému magisterskému studiu v oboru "Rostlinolékařství" - ovšem magisterský program nenahrazuje (není ukončeno vysokoškolským titulem)

Předpoklady ke studiu

Ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.

Forma studia, délka, termíny

Studium je čtyřsemestrální, probíhá kombinovanou formou.

Celková časová dotace kurzu je 485 hodin. Obsahuje 384 hodin přímé výuky ( z toho 223 hodin tvoří přednášky a 161 hodin cvičení). Zbytek tvoří samostatná příprava a konzultace v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

Studium je tvořeno 5 hlavními výukovými bloky:

  • Choroby a poruchy rostlin 
  • Živočišní škůdci
  • Plevele
  • Pěstební technologie
  • Integrované systémy ochrany rostlin

zahájení kurzu - dle počtu přihlášených

výuka probíhá 1x14 dní v blocíh po  2,3 dnech

Zakončení

Před ukončením studia posluchači vypracují závěrečnou písemnou práci podle individuálního zadání. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.

Po ukončení celého studia bude každému posluchači vydáno osvědčení o absolvování specializačního studia Rostlinolékařství.

Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání - budova E, Zemědělská 5, Brno - Černá Pole

Možnost ubytování

Mimobrněnští účastníci se mohou ubytovat na VŠ koleji J.A.Komenského, která se nechází v blízkosti areálu univerzity. Bližší informace k možnosti ubytování obdrží studenti na úvodním výukovém bloku.

Podmínky účasti

  • zaslání (odevzdání) přihlášky ke studiu
  • ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.
  • úhrada účastnického poplatku (popř. 1. splátky) před zahájením semestru

Přihlášky

V případě zájmu o studium kontaktujte: Ing. Zdeňka Šobová, sobova@mendelu.cz, tel: 545 135 218

Upozornění: Studium bude zahájeno při přihášení dostatečného počtu zájemců !

Kontakty

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Odborný garant studia
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Dohoda o provedení práce - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 045
BA01N4006 (A4.06)
radovan.pokorny@mendelu.cz

Ing. Zdeňka Šobová
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
BA05N4015 (E4.15)
zdenka.sobova@mendelu.cz