Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Kurz základů senzorické analýzy

Kurz základů senzorické analýzy

Cílová skupina kurzu

- pracovníci potravinářských provozů a společného stravování,
- zaměstnanci a studenti učňovských potravinářských oborů, středních potravinářských škol a univerzit,
- široká veřejnost.

Náplň kurzu

- senzorická analýza - definice, popis

- rozdělení a charakterizace smyslů

- podmínky senzorického hodnocení, hedonické a intenzitní hodnocení, hodnotitelé v senzorické analýze

- metody senzorické a instrumentální analýzy, psychometrika

- rozlišení druhů vůní, základních chutí

- intenzita barevných tónů - pořadový test

Výuka kurzu bude trvat celý den. Dopoledne proběhne teoretická část, odpoledne praktická část.

V praktické části bude využito speciální pracoviště - laboratoř senzorické analýzy.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení (po úspěšném složení senzorických zkoušek v praktické části), které potvrzuje splnění požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025 , v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.

Termíny výuky:

16. 5. 2014, další termín bude stanoven po přihlášení dostatečného počtu zájemců

Cena kurzu:

Cena kurzu je 1 200,- Kč.

Přihláška

v případě zájmu prosím kontaktujte Zdenku Šobovou (viz.níže)

Odborný garant

prof. Ing. Alžběta Jarošová, CSc. - alzbeta.jarosova@mendelu.cz

Organizace kurzu

Ing. Zdenka Šobová - sobova@mendelu.cz, tel: 545 135 218