Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Vzdělávací specializační studium pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce

Zahájení 24. října 2014!

V novém běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" jsou ještě volná místa, nicméně počet je omezený, neváhejte tedy se zasláním přihlášky. Přihlášku nejdete v odkazu výše na web.stránce. Stačí ji po vyplnění poslat i s příl. na e-mail info@ckslpu.com.

 • Program celoživotního vzdělávání Technické znalectví a likvidace pojistných událostí je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v souladu s profesní objednávkou České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí na odborný profil absolventa a ve spolupráci se společností LAPA SERVICE s.r.o.

 • Doba studia je čtyři semestry (2 roky).
 • Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

  Specifickým typem této činnosti je činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí při určování výše škody velkých škodních událostí či právně nebo technicky náročných a komplikovaných pojistných případů pro potřeby pojistitelů, zajistitelů ale i pojištěných. Tento postup je běžný v zahraničí a stává se standardním způsobem likvidace pojistných událostí českými pojišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven i v České republice.

  Kvalifikovaný výkon práce v oboru technického znalectví a samostatné likvidace škodních událostí předpokládá odpovídající vzdělávání znalců a samostatných likvidátorů k získání potřebných specifických znalostí a dovedností. Tento studijní program umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor PU) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).

  Cíl studia

  Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodních událostí. Absolventi získají potřebné znalosti také pro výkon profese odhadce majetku. Odborná kvalifikace absolventa je prokázána získáním vysoké úrovně profesní erudice, schopností efektivního získávání a zpracování informací, používáním progresivních analytických a syntetických metod řešení, garancí vysokého stupně ochrany důvěrných informací a schopností dalšího trvalého vzdělávání a rozvoje odbornosti. Nezbytným předpokladem pro výkon činnosti je však bezúhonnost a vysoká morální hodnota osobnosti absolventa.

  Metody výuky

  Při výuce je vedle standardních výukových metod, přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení, užito i simulačních metod problémově orientované výuky, řešení případových studií, modelování, znalecké rekonstrukce, využití strukturovaných informačních systémů, geografických informačních systémů, specializovaných softwarových produktů a praktického procvičování užití speciálních dokumentačních a analytických metod.

  Personální zabezpečení výuky

  Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i tvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

  Způsob ukončení

  Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou.

  Délka studia

  4 semestry (říjen 2014 - červen 2016)

  zahájení 24. října 2014

  Cena studia

  Cena studia je stanovena za celé studium, tedy za všechny čtyři semestry takto:

  32 990,- Kč základní cena

  30 490,- Kč pro členy ČAP, ACPM a KSZ a zaměstnance nebo spolupracovníky pojišťoven

  29 990,- Kč pro členy a spolupracovníky ČKSLPU

  25 990,- Kč pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol (studentům je umožněna platba ve 4 splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru)

  Výše uvedené ceny neobsahují DPH  - pořadatel není plátce DPH. V ceně studia není zahrnuto stravování a ubytování.

  Podmínky účasti

  • Ukončené nejméně středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Uhrazení ceny studia. Na požádání vystavíme fakturu. Bankovní spojení k platbě bude zasláno společně s podrobnější informací o zahájení kurzu před zahájením výuky. 

  Studium v programu celoživotního vzdělávání bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

  Při dostatečném počtu dalších zájemců o studium bude zahájen další běh vždy v následujícím semestru. Přesný termín zahájení studia bude písemně oznámen spolu s organizačními pokyny po uzávěrce přihlášek.

  Pořadatel

  Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)
  Helfertova 5, 613 00 Brno
  www.ckslpu.com
  +420 545 132 359
  +420 545 211 140
  IČO: 266 16 149

  Organizační zajištění a informace

  Petr Nauš

  - tajemník ČKSLPU, technický pracovník pro výuku - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

  Tel.: 545 132 359

  Mobil: 602 743 133

  Fax: 545 211 140

  Email: petr.naus@mendelu.cz ; info@ckslpu.cz

  Web: www.ckslpu.com

  Zdeňka Šobová

  - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV),

  Tel.: 545 135 218

  Email: sobova@mendelu.cz , czv@mendelu.cz

  mediální partner:

  Zpravodajský portál: oPojištění.cz www.opojisteni.c