Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Přípravný ročník pro Regionální rozvoj

Přípravný ročník pro Regionální rozvoj

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, jednoletý přípravný kurz Regionální rozvoj. Po úspěšném ukončení kurzu je možno pokračovat na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studiu formou řádného bakalářského studia ve studijním programu Regionální rozvoj. Úspěšným absolventům kurzu může vysoká škola, v návaznosti na § 60 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání. Absolvent kurzu tak může podstatným způsobem své bakalářské studium urychlit. Uznávání absolvovaných předmětů se řídí i článkem č. 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Charakteristika kurzu Regionální rozvoj

Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností vyplývajících ze zvládnutí teoreticko-metodologických a praktických aspektů formování strategií a koncepce rozvoje regionu v sociálně-ekonomických a environmentálních souvislostech.

Požadované předpoklady uchazeče:

  • Dosažení minimálně středoškolského vzdělání s maturitou.
  • Pokud je student jiné než české národnosti, musí své vzdělání potvrdit nostrifikací maturitního vysvědčení a doložení jazykového osvědčení na úrovni min. B2.
  • Způsob přijetí ke studiu: Podání přihlášky a zaplacení ceny kurzu. Přihlášky jsou podávány do září 2015. Zahájení kurzu v říjnu 2015.

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Obsah a rozsah kurzu

Kurz zahrnuje celkem 10 odborných předmětů, učební plán je přiložen. Délka kurzu je 2 semestry. Výuka probíhá 5x za semestr, vždy v pátek odpoledne (14-18 h) a v sobotu (8-12 a 13-17 h) v prostorách Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Tř. Generála Píky 7, Brno. 1 soustředění zahrnuje 12 výukových hodin.

Ukončení kurzu

Posluchačům, kteří splní všechny předepsané povinnosti - 80% docházkazískání 50 kreditů , bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu

Cena je 12 000 Kč za 2 semestry. (Cena je osvobozena od DPH, placena jednorázově).

Garant kurzu

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., 36064@node.mendelu.cz

Učební plán přípravného kurzu Regionální rozvoj

Semestr

Předmět

Způsob ukončení

Počet kreditů

I.

Sociální psychologie

Zk

4

Veřejné finance

Zk

6

Regionální politika

Zk

5

Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů

Zk

6

Teorie regionálního rozvoje

Zk

6

II.

Sociologie

Zk

4

Tvorba a ochrana krajiny

Zk

5

Globalizace a regionalizace

Zk

5

Veřejná správa

Zk

5

Cestovní ruch v regionálním rozvoji

Zk

4

Celkový počet kreditů

50