Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Přípravný ročník Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Přípravný kurz Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci akreditovaných magisterských studijních programů, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, kurz Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů. Po úspěšném ukončení kurzu je možno pokračovat na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studiu formou řádného magisterského studia ve studijním programu Regionální rozvoj. Úspěšným absolventům kurzu může vysoká škola, v návaznosti na § 60 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, až do výše 60 % kreditů, které jsou potřebné k řádnému ukončení magisterského studia. Absolvent kurzu tak může podstatným způsobem své magisterské studium urychlit. Uznávání absolvovaných předmětů se řídí i článkem č. 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Charakteristika kurzu Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Kurz je zaměřen na získání kompetencí spočívajících zejména ve schopnosti aplikovat a rozvíjet poznatky vyplývající ze znalostí teorie společenského a územního rozvoje v globálních a regionálních souvislostech, analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné situace regionů, využívat environmentálních, geografických a dalších specializovaných informací nezbytných pro řešení problematiky regionálního rozvoje, uplatňovat interdisciplinární přístup v řídících procesech a souvisejících aktivitách, provázat poznatky ekonomické, environmentální a sociální povahy.

Požadované předpoklady uchazeče

Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu, doložené bakalářským diplomem.

Způsob přijetí ke studiu: Podání přihlášky a zaplacení ceny kurzu. Přihlášky jsou podávány vždy  do září. Zahájení kurzu v říjnu 2015.

Kurz se otevře, na základě naplnění požadované kapacity studentů. 

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Obsah a rozsah kurzu

Kurz zahrnuje celkem 10 odborných předmětů, učební plán je přiložen. Délka kurzu je 2 semestry. Výuka probíhá 5x za semestr, vždy v pátek odpoledne (14-18 h) a v sobotu (8-12 a 13-17 h) v prostorách Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Tř. Generála Píky 7, Brno. 1 soustředění zahrnuje 12 výukových hodin.

Ukončení kurzu

Posluchačům, kteří splní všechny předepsané povinnosti - 80% docházka a 46 kreditů, bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu

Cena je 12 000 Kč za 2 semestr. (Cena je osvobozena od DPH, placena jednorázově).

Garant kurzu

Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D., gabdud@mendelu.cz

Kontaktní osoba

Bc. Andrea Šašinková 

Učební plán kurzu Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Semestr

Předmět

Způsob ukončení

Počet kreditů

I.

Interkulturní psychologie

Zk

4

Marketingový výzkum

Zk

4

Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji

Zk

5

Manažerská ekonomika

Zk

5

Globální a regionální aspekty trhu práce

Zk

4

II.

Ekonomická geografie

Zk

6

Udržitelný rozvoj regionu

Zk

5

Regionální management

Zk

4

Interpretace a vizualizace prostorových dat

Zk

4

Finanční management

Zk

5

Celkový počet kreditů

46