Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Statistika kurz

Statistika kurz

Cíl kurzu

 • seznámit posluchače se základními statistickými metodami a jejich aplikací v oblasti managementu kvality
 • uplatnit získané znalosti při statistickém zpracování dat s využitím dostupného programového vybavení
 • využít získaných znalostí pro zpracování bakalářské nebo diplomové práce

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oborů TZP a TZEI, kteří si chtějí doplnit znalosti v oblasti statistiky, lépe se seznámit s probíraným učivem a připravit se na zkoušku z předmětu Statistika (obor TZP - 1.ročník).

Obsah kurzu

 • Základní statistické pojmy, Etapy statistické práce, Statistické vyjadřovací formy
 • Popis a analýza jednorozměrných a vícerozměrných souborů
 • Výběrové metody, náhodná veličina a její rozdělení
 • Statistický odhad bodový a intervalový
 • Testování statistických hypotéz
 • Statistická kontrola  jakosti
 • Modelování produkčních procesů

Rozsah kurzu

10 vyučovacích hodin

Termín kurzu

bude upřesněn, v případě zájmu zašlete mail na adresu odov.icv@mendelu.cz

Cena kurzu

1 250,-Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Organizační zajištění kurzu

ICV MENDELU, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, Ing. Moravcová

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):