Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Softskills a psychologické kurzy / Kurz Rétoriky a Veřejného vystupování

Kurz Rétoriky a Veřejného vystupování

ZÁKLADY RÉTORIKY A VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ

Komu je kurz určen

kurz je určen studentům, ale i širší veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé.

Náplň kurzu

metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. Cílem je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla. Specifikem kurzu je tedy neustálé uvědomování si sebe sama jako řečníka, jehož projev je i k dívání, nejen k poslouchání.

Nikdo se účastníky kurzu nebude snažit vměstnat do formy ideálního řečníka, bude dostatek času posílit Váš vlastní osobitý projev a zdůraznit Vaše silné stránky. Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.


Tématické okruhy

 • dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti
 • tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
 • uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
 • čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
 • příprava různých druhů projevů
 • strukturování projevu, pointa
 • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
 • práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
 • posílení individuálního stylu řečníka
 • video-rozbor a individuální zpětná vazba
 • další dle potřeb a přání účastníků kurzu

Co s sebou 

vezměte si pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.

Organizační záležitosti

Délka kurzu je 24 hodin, které jsou rozloženy do 10-ti lekcí

Termíny

21.1. - 25.3. 2015, středa od 17.30 do 20.00

*Prosím do přihlášky uveďte, na který termín se hlásíte. 

Skupina

počet 8 účastníků

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.

Kde

V prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (budova E)

Kurzovné

3.140,- Kč včetně DPH

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:

*Nezbytné údaje k vystavení osvědčení. 

Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Medailonek lektorek

MgA. Jana Pouchlá absolvovala ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU v roce 2009. Divadelně pedagogické práci se věnuje již šest let. Od roku 2004 vede skupinu v dětském divadelním souboru Pírko. Má pedagogické zkušenosti s výukou dramatické výchovy na základní škole, střední škole i s prací s dospělými. Intenzivně se zaměřuje na práci s dospělými v rámci občanského sdružení Court of Moravia. Toto sdružení se zabývá tvorbou a realizací rolových a dramatických her pro dospělé a jejich využitím pro neformální vzdělávání. Pod hlavičkou Court of Moravia realizuje již tři roky kurzy hereckých, prezentačních a rétorických dovedností.

MgA. Lenka Hajdová - lektorka rétorických a prezentačních dovedností. Ve světě divadla a divadelní výchovy se pohybuje přes patnáct let. Má zkušenosti z divadelních a vypravěčských dílen. Tři roky vedla divadelní soubor. Má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými skupinami - od dětí předškolního věku po dospělé. V roce 2009 absolvovala ateliér Divadlo a výchova na JAMU. V minulosti vedla kurzy rétoriky a věřejného vystupuvání pro Court of Moravia a Rádio R.

Kontakt

Šašinková Andrea, Bc.
Institut celoživotního vzdělávání
ICV Mendelovy univerzity v Brně
+420 545 135 203, andrea.sasinkova@mendelu.cz