Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Školní koordinátor EVVO

Školní koordinátor EVVO

Školní koordinátor EVVO

Akreditovaný kurz pro školní koordinátory EVVO.

Účastníci vzdělávacího programu získají důležité poznatky o environmentální problematice se zaměřením na výkon funkce školního koordinátora EVVO jako řídícího pedagogického pracovníka environmentálního vzdělávání na škole.

Výuka se skládá z těchto výukových modulů:

1. ŠKOLA A VYUŽÍVÁNÍ MULTIMEDIÍ, E-LEARNINGŮ A JINÝCH MODERNÍCH METOD V RÁMCI ICT

2. ŠKOLA SOUČÁST KRAJINY

3. ŠKOLA A STROMY KOLEM NÁS

4. ZVÍŘATA KOLEM ŠKOLY A KOLEM NÁS

5. ŠKOLA JAKO ZAHRADA

6. ŠKOLA V ZELENI

Základní cíl

Základním cílem vzdělávacího programu "Školní koordinátor EVVO" zaměřeného na výkon této řídící funkce na základních, příp. středních školách je porozumět pojetí, funkci a obsahu programu EVVO, z hlediska orientace v základních dokumentech a řídících organizacích ve vztahu k ochraně krajiny a životního prostředí. Dalším odborným cílem je pochopit a předat žákům principy udržitelnosti a stability krajiny jak z pohledu globálního, tak regionálního na základě rozšíření svých mezioborových znalostí a při respektování vazby složky ekologické, sociálně-kulturní a i ekonomické.

Z hlediska zkvalitnění a názornosti procesu výuky je cílem projektu prohloubit učitelům metody týkající se využití multimediálních prostředků, zvláště e-learningu a interaktivní tabule a způsobu vyhledávání informačních zdrojů k daným tématikám. 

Cílová skupina 

Kurz je určen pro učitele základních, případně středních škol. 

Celkový rozsah výuka a organizace

Celkový rozsah výuky: 250 hodin

Výuka bude probíhat 2 semestry, vždy jeden den v týdnu od 13 do 19 hodin.

Vzdělávací program bude ukončen obhajobou samostatné práce a udělením "Osvědčení" při absolvování všech modulů a při 80% účasti.

Cena

Cena kurzu je 18 000,- Kč (možné platit na 2 splátky)

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výjezdy pořádané v rámci tohoto kurzu a studijní materiály.

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kurz se otevře na základě naplnění kapacity uchazečů. 

Kontakt:

Šašinková Andrea, Bc.