Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Finanční trhy pro středoškolské učitele

Finanční trhy pro středoškolské učitele

"Finanční trhy" pro středoškolské učitele

Obsah kurzu

1. Význam výuky problematiky finančních trhů na středních a vysokých školách

2. Vymezení finančního trhu jako nedílné součásti finančního systému a ekonomiky

3. Základní funkce finančního systému

4. Význam a funkce jednotlivých druhů finančních zprostředkovatelů

5. Charakteristika finančních investic

6. Mechanismus tvorby finančních investičních instrumentů

7. Členění finančního trhu a trhu cenných papírů

8. Vzájemná interakce jednotlivých segmentů finančního trhu

9. Soudobá "finanční krize" jako důsledek lidského selhání a chamtivosti; možné scénáře jejího dalšího vývoje

10. Vymezení dalších možných výukových modulů předmětu "Finanční trhy" a jejich obsahová náplň

Cílovou skupinou jsou středoškolští učitelé zaměření na výuku ekonomických předmětů.

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termín a Délka kurzu

7 vyučovacích hodin, od 12 do 19 hod., přesný termín bude upřesněn po naplnění kapicity uchazečů.

Lektor

prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.

Literatura

Rejnuš, O.: Finanční trhy -- 3. rozšířené vydání, Key Publishing, 2011.

Místo konání kurzu

ICV - Zemědělská 5, Brno

Cena

1 800,- Kč (v ceně kurzu je i učebnice v hodnotě 700,- Kč)

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Mikulenková Veronika, Ing.