Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kurz Lektor dalšího vzdělávání

Kurz Lektor dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost. Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat zaměstance firem, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.

Kurz je akreditován MŠMT ČR a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Obsah a ukončení kurzu

Celkový rozsah 141 hodin výuky, z toho 81 prezenčně a 60 distančně - formou e-learningu 

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Vzdělávání dospělých 
 • Metody vzdělávání a výcviku
 • Pedagogická psychologie
 • Psychologie vzdělávání dospělých
 • Manažerské dovednosti lektora
 • Projektování ve vzdělávání
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Informační technologie a technika
 • Pedagogická diagnostika v celoživotním učení
 • Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rozvoj didaktických a psychosociálních kompetencí lektora

Účastník získá potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, a poté má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". Více informací níže.    

Požadavky k přijetí do kurzu

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz

Organizace kurzu

Rozsah kurzu 1 semestr. Zahájení kurzu je plánováno na leden 2014. Výuka bude probíhat ve všední den (8 vyučovacích hodin), a to vždy v úterý od 12.00 do 20.00. Od 13.1. 2015 do 31.3.2015.

Cena kurzu

12 000,- (kurz je osvobozen od DPH)

Nabízíme, také možnost vytvoření kurzu na míru v oblasti dalšího vzdělávání (např. pro HR manažery, odborné školitele ve firmách, či jazykové lektory a další). 

V případě zájmu o skupinové proškolení profesních kompetencí interních školitelů, či lektorů zašlete poptávku na e-mail organizátora kurzu.  

Zájemci o získání profesní kvalifikace

MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání."

Bližší informace 

Přihlašovací formulář na kurz

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Šašinková Andrea, Bc.- organizace kurzu

Danielová Lenka, Ing., Ph.D. - odborný garant kurzu