Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kurz Lektor dalšího vzdělávání / Přípravný kurz pro autorizovanou zkoušku lektorů dalšího vzdělání

Přípravný kurz pro autorizovanou zkoušku lektorů dalšího vzdělání

Přípravný kurz pro autorizovanou zkoušku "Lektor dalšího vzdělávání"

Komu je přípravný kurz určen

Všem, kteří se chtějí odborně připravit pro autorizovanou zkoušku "Lektor dalšího vzdělávání". 

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na rozvoj odborných způsobilostí nezbytných pro úspěšné zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Kurz bude zaměřen zejména na sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu, rozpracování obsahu do minutového scénáře, praktickou realizaci modelových situací a rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.

Rozsah

32 hodinový přípravný kurz (16 hodin přímé výuky, 16 hodin formou distančního vzdělávání). 

Termín

13.1.-14.1.2015

8.00 -17.00

Cena

3500,- vč. DPH

Přihlašovací formulář

Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Vystudovaný obor na SŠ:
Oblast lektorování (např. ekonomická, technická, atd.):
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakt

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Bc. Andrea Šašinková