Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kurz Lektor dalšího vzdělávání / Zkouška - profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Zkouška - profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

 Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání

MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". 

Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách národní soustavy kvalifikací, platné pro povolání lektor dalšího vzdělávání.Odkaz k prostudování naleznete zde

Uchazeč již na zkoušku přichází s písemným vypracováním (v elektronické a tištěné podobě) všech bodů uvedených v hodnotícím standardu.  Ústní obhajoba a praktické předvedení konkrétních bodů bude realizováno v průběhu zkoušky.

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Příprava na zkoušku

Více informací naleznete zde. 

Termín

26.1.2015

*Do přihlašovacího formuláře uveďte, na který termín se hlásíte a zvolte si zkoušejícího - Ing. Lenka Danielová, Ph.D., doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. 

Cena

4 900,-

Přihlašovací formulář

Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Termín:
Zkoušející:
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Vystudovaný obor na SŠ:
Oblast lektorování (např. ekonomická, technická, atd.):
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Bc. Andrea Šašinková