Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ

Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen k prohloubení odborné kvalifikace pro pedagogické pracovníky vyučující předměty informatiky, či výpočetní techniky na ZŠ, případně kvalifikovaným učitelům ZŠ, kteří v rámci výuky svého předmětu mohou uplatnit získané znalosti a dovednosti a mohou zařadit ovládání klávesnice hmatovou metodou do výuky.

Kurz je akreditován MŠMT.

Cíl kurzu

Studiem účastníci získají odborné znalosti pro zařazení tématiky "psaní na klávesnici" do různých vyučovacích předmětů ZŠ, jehož obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a základní orientaci v obchodní korespondenci. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků pedagogičtí pracovníci základních škol získali potřebné znalosti a praktické kompetence pro výuku daného předmětu. 

Výstup

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání " Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ".

Forma studia

Studium je dvousemestrální, kombinované, o celkovém rozsahu 62 hodin (plánované zahájení říjen 2015).

Organizace studia

Výuka probíhá 1x za 14 dní  ( 58 hodin prezenční výuky a 4 hodiny povinných konzultací), pátek cca od 13.00 do 18.00. 

Obsahová náplň studia

Studium obsahuje dva tématické bloky. Cílem prvního výukového bloku je získání praktických a klíčových dovedností učitele k ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí individuální programové výuky ZAV. Taktéž seznámit účastníky s organizováním soutěží klávesnicové gramotnosti, současně získání přehledu o didaktických hrách jako motivačního prvku pro výuku. Cílem druhého výukového bloku je seznámení se se zásadami elektornické komunikace prostřednictvím e-mailu, kde účastníci získají přehled o normalizované úpravě písemností a naučí se vyhotovit základní pracovně právní písemnosti. 


Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

  1. vysokoškolské vzdělání (řádném ukončení navazujícího magisterského programu),
  2. přihláška ke studiu,
  3. zaplacení I. částky školného.

Výuka probíhá v posluchárnách OA, SOŠK a VOŠ Brno, Kotlářská 9. 

Závěrečná zkouška

Podmínkou pro ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80% přímé výuky. 

Účastníci vykonají závěrečnou písemnou zkoušku, která zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy a vypracování tabulky, a na základě výše stanovených podmínek obdrží osvědčení. 

Cena kurzu

9.500,- Kč, rozdělena do dvou splátek (kurz je osvobozen od DPH)

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Obor vystudované školy:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakt

Bc. Andrea Šašinková