Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Zájmové kurzy / Kurz architektury a designu

Kurz architektury a designu

Cíl kurzu

V tomto krátkodobém kurzu vám osvětlíme základní principy tvorby jednotlivých prvků architektury jak v interiéru tak v exteriéru. Naučíte se jak zdokonalit a sladit estetiku, a lépe se orientovat v designu vnitřních a venkovních prostor.

Kurz je určen pro zájemce o architekturu, laiky i ty, jenž se o toto téma zajímají. 

Obsah kurzu

1.      přednáška:

-   bude pojednávat o úvodu do problematiky estetiky architektury z pohledu dějin umění, budou zde připomenuty   jednotlivé etapy vývoje architektury s příklady u nás i ve světě, se zvláštním přístupem k regionu a městu Brnu. Dále pak budou připomenuty souvislosti v kontextu celého výtvarného umění a důležitost architektury v principech estetického vzdělání (odkazy na historické práce s touto tématikou). Osvětlení důležitých pojmů, se kterými bude dále pracováno. Objasnění postupu práce při vytváření architektonického díla a nastínění vztahu umělec či projektant a následný uživatel či provozovatel architektury.

2.      přednáška:

-  praktická, v terénu, kdy na příkladech v prostoru a interiéru ve městě Brně budou hledány jednotlivé prvky, hodnocená kvalita, proporce a jejich význam pro utváření prostoru v kontextu doby. Budou zde diskutovány   protiklady pohledů a vývoj estetického vnímání v jednotlivých etapách.

3.      přednáška:

-    v učebně s diapozitivy a komentářem. Tato přednáška bude zaměřena na moderní architekturu exteriéru a interiéru, vnímání její estetiky a ukázky vhodných a méně vhodných řešeních -  tvarové, objemové, barevné a materiálové proporce.

4.      přednáška:

-  praktická, v terénu, prohlídka projekčního ateliéru předem projednané prohlídky kvalitních interiérů a exteriérů moderní architektury v regionu s příslušným komentářem a hodnocením ve všech kritériích, dále pak seznámení  účastníků se současným projektováním a s jeho vlivem na celkovou kvalitu a estetiku architektury. Zhodnocení    celého kurzu a závěrečná diskuze s účastníky.

Přednášející: Ak. arch. Tomáš Kotas- vystudoval AVU v Praze, v oblasti architektury a projektování působí více jak 24 let, navrhl a vyprojektoval nespočet různorodých domů, bytů, interiérů a účastnil se mnoha architektonických soutěží a prováděl technické dozory i jiných staveb. 

Délka kurzu

4 dny (4 hodin denně)

Kurz bude zahájen, jakmile se naplní jeho kapacity na minimální počet účastníků. 

Cena kurzu

2 900,- Kč; pro studenty středních a vysokých škol 10% sleva

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakt

V případě zájmu prosím kontaktujte Andreu Šašinkovou , andrea.sasinkova@mendelu.cz, tel: 545 135 203

Přednášející: Ak. arch. Tomáš Kotas

Organizace kurzu: Bc. Andrea Šašinková