Úvodní stránka / ICOLLE

ICOLLE

Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 16. 9. - 17. 9. 2014

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2014, která se koná ve dnech 16. 9. - 17. 9. 2014 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 6. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 je zhodnotit nové možnosti rozvoje profesních kompetencí v prostředí středních a vysokých škol a diskutovat perspektivní trendy moderního pojetí vzdělávání.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména tématům z problematiky vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti, zabývající se předmětnou problematikou.

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

 

Hlavní téma konference:

"Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání"

Odborné sekce:

1. Sekundární vzdělávání

2. Terciární vzdělávání

3. Další vzdělávání

4. Vzdělávání seniorů

 

Důležité termíny:

Přihlášení (s aktivní účastí): 30. 6. 2014

Vložení souboru s příspěvkem: 30. 6. 2014

Aktivní účast je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Konferenční poplatek byl stanoven ve výši 800,- Kč. Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, náklady na vydání sborníku, občerstvení a stravování, doprovodný program konference. Cena ubytování není v poplatku zahrnuta.

 

Registrace a další informace o konferenci

Přihlášení na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2014 je možné provést prostřednictvím závazného registračního formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://www.icolle.cz.

 

Na vaši účast se těší

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

ředitelka vysokoškolského ústavu

a

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

předsedkyně organizačního výboru

 

Závěry konferencí ICOLLE z minulých let