Úvodní stránka / Vysokoškolský ústav / Zaměstnanci

Zaměstnanci vysokoškolského ústavu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
Ředitel - Institut celoživotního vzdělávání
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

Ing. Jozef Babiak
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
jozef.babiak@mendelu.cz

PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 201
BA05N4020 (E4.20)
kristyna.balatova@mendelu.cz

Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 215
BA05N4008 (E4.08)
alena.bendova@mendelu.cz

Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Tajemník vysokoškolského ústavu - Kancelář ředitele (ICV)
Tajemník - Institut celoživotního vzdělávání
+420 545 135 006
BA05N4016 (E4.16)
martin.brandstatter@mendelu.cz

Milan Burgan
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
milan.burgan@mendelu.cz

doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 240
BA05N3011 (E22)
martin.cupal@mendelu.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 223
BA05N4014 (E4.14)
tomas.cech@mendelu.cz

PaedDr. Lenka Doubková
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
lenka.doubkova@mendelu.cz

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
BA05N4013 (E4.13)
magdalena.habova@mendelu.cz

Markéta Hadrabová
Administrátorka KA 6 - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 135 239
BA05N2018 (E17)
marketa.hadrabova@mendelu.cz

Bc. Denisa Hasníková
Projektový manažer - Kancelář ředitele (ICV)
denisa.hasnikova@mendelu.cz

Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 230
BA05N4008 (E4.08)
marie.horackova@mendelu.cz

PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Kariérová poradkyně, psycholožka - Poradenské a profesní centrum (ICV)
Garant KA 6 - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 135 205
BA05N2018 (E17)
zdenka.vykoukalova@mendelu.cz, zdenka.hort@mendelu.cz

MgA. Kateřina Chalupníková
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
katerina.chalupnikova@mendelu.cz

Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Metodická pracovnice - Poradenské a profesní centrum (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 233
BA05N4021 (E4.21)
dita.janderkova@mendelu.cz

Ing. Hana Jelínková
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
hana.jelinkova@mendelu.cz

Mgr. Veronika Jílková
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
veronika.jilkova@mendelu.cz

Mgr. Jana Jirsová
Metodická pracovnice pro výuku cizích jaz - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 219
BA05N4020 (E4.20)
jana.jirsova@mendelu.cz

Bc. Lukáš Jurníček
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
lukas.jurnicek@mendelu.cz

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
pavlina.jurnickova@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 217
BA05N4014 (E4.14)
lenka.kamanova@mendelu.cz

Marie Klíglová
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
marie.kliglova@mendelu.cz

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
+420 545 133 131
BA01N3099 (A3.99)
blanka.kocourkova@mendelu.cz

Mgr. Pavlína Kosečková
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
pavlina.koseckova@mendelu.cz

Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Vedoucí poradenského centra - Poradenské a profesní centrum (ICV)
Vedoucí oddělení - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 135 227, +420 602 556 084 (mobil)
BA05N2023 (E2.23)
alena.krejci@mendelu.cz

Mgr. David Kryštof, Ph.D.
Koordinátor odborných aktivit - Kancelář ředitele (ICV)
david.krystof@mendelu.cz

Mgr. Alžběta Kryštofová
Metodik implementace - Kancelář ředitele (ICV)
alzbeta.krystofova@mendelu.cz

Mgr. Miroslav Kubín
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
miroslav.kubin@mendelu.cz

Bc. Venuše Kučerová
Organizační pracovnice - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 234
venuse.kucerova@mendelu.cz

PhDr. Tomáš Langer
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
tomas.langer@mendelu.cz

PaedDr. Pavel Leško
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
pavel.lesko@mendelu.cz

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 136 332
BN01N3032 (Z3.32)
pavel.machal@mendelu.cz

Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
peter.marinic@mendelu.cz

Mgr. Dagmar Maršíková
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
dagmar.marsikova@mendelu.cz

Mgr. Veronika Matějková
Organizační pracovnice - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 135 239, +420 725 953 131 (mobil)
BA05N2018 (E17)
veronika.matejkova@mendelu.cz

Mgr. Lenka Matůšová
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
lenka.matusova@mendelu.cz

Mgr. Igor Miháľ
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
igor.mihal@mendelu.cz

Ing. Veronika Mikulenková
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
BA05N4015 (E4.15)
veronika.fojtikova@mendelu.cz, veronika.mikulenkova@mendelu.cz

Mgr. Martina Miškelová
Odborná administrativní pracovnice - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 209
BA05N4018 (E4.18)
martina.miskelova@mendelu.cz

Ing. Šárka Moravcová
Vedoucí oddělení dalšího odborného vzdělávání - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 207
BA05N4009 (E4.09)
sarka.moravcova@mendelu.cz

Bc. Michaela Mrhačová
Dohoda o provedení práce - Oddělení sociálních věd (ICV)
michaela.mrhacova@mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 216
BA05N4013 (E4.13)
kamil.nechuta@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Nosková
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
veronika.noskova@mendelu.cz

PhDr. Renata Novobílská, Ph.D.
Metodik implementace - Kancelář ředitele (ICV)
renata.novobilska@mendelu.cz

Petr Oliva
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
petr.oliva@mendelu.cz

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 132 304
BA39N3086 (Q3.86)
milena.otavova@mendelu.cz

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 221
BA05N4011 (E4.11)
pavel.pecina@mendelu.cz

Ing. Peter Petruš
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
peter.petrus@mendelu.cz

Miroslav Petřek
Systémový integrátor - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 232
miroslav.petrek@mendelu.cz

doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
LB01N1030 (Led-A1.30)
kristina.petrikova@mendelu.cz

Mgr. Kateřina Pevná
Organizační pracovnice - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
+420 545 135 206
BA05N1017 (E1.17)
katerina.pevna@mendelu.cz

PhDr. Radmila Pikorová
Metodik implementace - Kancelář ředitele (ICV)
radmila.pikorova@mendelu.cz

Mgr. Blanka Piorecká
Koordinátor studia pro stud. se spec.pot - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 132 079
BA05N2018 (E17)
blanka.piorecka@mendelu.cz

Mgr. Martin Pírko
Akademický pracovník - asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 136 021
BA05N4020 (E4.20)
martin.pirko@mendelu.cz

Ing. Zora Poláčková
Dohoda o provedení práce - Oddělení sociálních věd (ICV)
zora.polackova@mendelu.cz

Ing. Martin Pomffy
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
martin.pomffy@mendelu.cz

Mgr. Marie Pospíšilová
Organizační pracovnice - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
marie.pospisilova@mendelu.cz

RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
alice.prokopova@mendelu.cz

Tereza Sáňková
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
tereza.sankova@mendelu.cz

Bc. Zdeňka Sedláková
Organizační pracovnice - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Dohoda o provedení práce - Oddělení sociálních věd (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
zdenka.sedlakova@mendelu.cz

Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
vladimira.sehnalova@mendelu.cz

BcA. Josef Schmied, DiS.
Systémový integrátor - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 132 737
BA05N3014 (E24)
josef.schmied@mendelu.cz

Eva Schwarzová
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
eva.schwarzova@mendelu.cz

PhDr. Alena Simbartlová
Dohoda o provedení práce - Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
alena.simbartlova@mendelu.cz

Mgr. Hana Staudková
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
hana.staudkova@mendelu.cz

Mgr. Marcela Strmisková
Asistentka projektu - Kancelář ředitele (ICV)
marcela.strmiskova@mendelu.cz

Ing. Zbyněk Sušil, MSc.
Finanční manažer projektu - Kancelář ředitele (ICV)
zbynek.susil@mendelu.cz

Mgr. Roman Sznapka
Akademický pracovník - asistent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
roman.sznapka@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení sociálních věd (ICV)
Zástupce ředitele vysokoškolského ústavu - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí oddělení - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

Mgr. Jan Šimek
Metodik implementace - Kancelář ředitele (ICV)
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
jan.simek@mendelu.cz

Mgr. Barbora Šímová
Psycholožka - Poradenské a profesní centrum (ICV)
+420 545 135 229, +420 778 546 225
BA05N2021 (E2.21)
barbora.simova@mendelu.cz

Ing. Zdeňka Šobová
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
BA05N4015 (E4.15)
zdenka.sobova@mendelu.cz

Bc. Iva Urbánková
Studijní referentka - Kancelář ředitele (ICV)
+420 545 135 208
BA05N1019 (E1.19)
iva.urbankova@mendelu.cz

Ing. Martina Urbánková
Organizační pracovnice - Kancelář ředitele (ICV)
+420 739 390 179 (mobil)
BA05N4012 (E4.12)
martina.urbankova@mendelu.cz

Mgr. Markéta van Bommelová
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
marketa.bommelova@mendelu.cz

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Výzkumná pracovnice Senior - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 240, +420 545 132 449
BA39N4087 (Q4.87), BA05N3012 (E3.12)
eva.vavrova@mendelu.cz

Mgr. Iva Welton
Metodik implementace - Kancelář ředitele (ICV)
iva.welton@mendelu.cz

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 231
BA05N3011 (E22)
martin.zach@mendelu.cz

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
vladislava.zavrska@mendelu.cz

Petr Závrský
Dohoda o provedení práce - Kancelář ředitele (ICV)
petr.zavrsky@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Dohoda o provedení práce - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 232
BA05N4023 (E4.23)
lucie.foltova@mendelu.cz, lucie.zlamalova@mendelu.cz

Externí zaměstnanci vysokoškolského ústavu