Úvodní stránka / Časopis Lifelong Learning

Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání

 

Výzva pro autory

Lifelong Learning - 2015, roč. 5, č. 2

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

redakce časopisu si Vás dovoluje informovat o tom, že 2. číslo časopisu v roce 2015 připravujeme jako monotématické. Přivítáme proto Vaše příspěvky vztahující se k tématu:

 

Psychologické fenomény ve vzdělávání

 

Rádi bychom se v tomto čísle zaměřili na psychologické aspekty, které mohou hrát roli ve vzdělávání  -- na ty, které vzdělávacímu procesu v jeho jednotlivých stupních a formách pomáhají, ale i na ty, které mohou přinášet komplikace. Příspěvky se mohou věnovat např. nejrůznějším sociálně-psychologickým jevům, vývojovým nebo i osobnostním zvláštnostem, žákům a studentům se specifickými potřebami. Zajímají nás i příspěvky zaměřené na učitele a lektory z psychologického pohledu. Přivítáme však i další témata z oblasti psychologie.

Budeme rádi zejména za empirické studie s adekvátní metodologií. Své místo ale naleznou i teoretické či přehledové studie.  Informovat lze rovněž o plánovaných či proběhlých akcích (konference, workshopy, projektové aktivity aj.) a uvítáme i recenze knih s relevantní tématikou.

 

Pokud se rozhodnete do tohoto čísla časopisu přispět, informujte o tom, prosím, co nejdříve redakci zasláním krátkého abstraktu (e-mailem:  lucie.foltova@mendelu.cz). Kompletní texty zpracované dle pokynů pro autory (dostupné na stránkách časopisu) pak budeme očekávat do 31. 3. 2015 na e-mailové adrese: lucie.foltova@mendelu.cz nebo lifelonglearning@mendelu.cz. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady. Číslo vyjde v září roku 2015.

 

Na Vaše příspěvky se těší redaktorka časopisu a editorka připravovaného čísla Mgr. et Mgr. Lucie Foltová.