Úvodní stránka / Poradenské centrum

Poradenské centrum

Vítejte na stránkách Poradenského centra.

Poradenské centrum je součástí Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti.Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální a skupinové poradenství (rozvojové kurzy) či terapii, poradenství kariérové a speciálně-pedagogické. Více informací o jednotlivých službách naleznete v odkazech na levé straně.

Aktuality

Newsletter ICV

Průzkum studijní zátěže studentů MENDELU

Vážení studenti, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který zjišťuje studijní zátěž. Za studijní zátěž v užším slova smyslu považujeme nároky kladené na studenta, přímo související se studiem. Během studia se však student musí vyrovnávat i s dalšími nároky a vlivy, jež jeho studium ovlivňují. V širším slova smyslu tedy můžeme hovořit o zátěži při studiu.

Cílem tohoto dotazníku je zmapování zátěžových situací, s nimiž se student při studiu může setkat. Na základě tohoto mapování bude upravena nabídka aktivit a služeb Poradenského centra VÚ ICV MENDELU.

Dotazník pro elektronické vyplnění naleznet zde.

KURZY, SEMINÁŘE, WORKSHOPY  Na zimní semestr 2014 pro vás připravujeme kurzy, semináře a workshopy, pro studenty Mendelu jsou zdarma.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ Nabízíme poradenské služby, které Vám mohou pomoci překonat osobní, partnerské, rodinné, ale i studijní a kariérní problémy. Pro studenty Mendelu, absolventy a uchazeče o studium bez poplatku, zaměstnanci za předpokladu finanční spoluúčasti, která je však nižší než v komerčním sektoru. Bližší informace a přihlašování v sekci Psychologické poradenství, v případě dotazů pište na pcentrum@mendelu.cz

ODSTARTUJ

Přednáška Jana Laibla & Unilever výzva

AF & PEF & ICV MENDELU si Vás dovolují pozvat na prezentaci nové knihy Jana Laibla a prezentaci projektu Unilever výzva a možnosti uplatnění pro studenty v nadnárodní společnosti Unilever!
Na co přesně se můžete těšit?
Jan Laibl:
Přednáška na téma: Umění prodat svoje schopnosti a dovednosti
Prezentace nové knihy: NE! JÁ NIC NECHCI!


Unilever Výzva:
Dagmar Kohoutková bude prezentovat možnosti zapojení do Unilever Výzvy, kde se hraje o částku 70 000 Kč na realizaci vlastního projektu.

JobChallenge

Jako každoročně i letos pro Vás připravují Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých škol JobChallenge. Nepropásněte šanci zúčastnit se letošního ročníku veletrhu JobChallenge. Přijďte 5. listopadu 2014 do Richard Adam Gallery v Brně a zjistěte, které firmy nabízejí skvělý job právě pro vás!

Více informací naleznete na www.jobch.cz.

facebook