Úvodní stránka / Studium

Studium

 

Často kladené dotazy

 

Harmonogram SBZ leden 2015:

  • Písemné přihlášky k SBZ je třeba podat nejpozději do 1. 12. 2014 na studijní oddělení
  • Nejpozději do 5. 12. 2014 odevzdají studenti vyvázané práce svému vedoucímu, který zajistí posudky
  • Nejpozději do 17. 12. 2014 odevzdají vedoucí BP práce i s posudky na studijní oddělení ICV
  • SBZ proběhnou v termínu 7.-9.1.2015

 

Harmonogram akademického roku 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2013/2014

 

Statut studenta

 

Vyrovnávací kurzy pro obory TZP a TZEI

 

Podmínky pro dodatečné přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice v akademickém roce 2014/2015

 

 

Pozor! Nová směrnice týkající se Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Dle studijního a zkušebního řádu MENDELU, čl. 19 odst. 4 je studentovi, který splnil všechny studijní povinnosti a nepřihlásil se k SBZ v příslušném období přerušeno studium k poslednímu dni tohoto období. NEJPOZDĚJI do dvou let má student právo využít řádný i opravný zkušební termín.