Úvodní stránka / Studium / Bakalářské / Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní program Specializace v pedagogice

Harmonogram přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Statut studenta

Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném studijním programu Specializace v pedagogice
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016

 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

 

Studijní obor Učitelství odborných předmětů

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor je určen pro vysokoškolské studenty oborů zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření, kteří perspektivně uvažují o svém širším uplatnění na trhu práce, zejména v oblasti středního školství. Nezbytné podmínky pro započetí studia jsou uvedeny v dokumentu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice.

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním získate nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele odborných předmětů střední školy.
Tak Vám bude, jako absolventovi Vámi vybraného studijního oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření, rozšířena nabídka Vašeho uplatnění na trhu práce.

Přijímací řízení

Do studia mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského  vzdělání zemědělského, potravinářského,  ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Viz dokument Podmínky pro přijetí ke studiu

Přihlášky ke studiu budou k dispozici od ledna 2014 zde. Přihlášky se přijímají do 31. března 2014.

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

Studijní plán

Celkový rozsah studia představuje 1149 hodin výuky, 180 kreditů, 19 zápočtů a 15 zkoušek.

Studium je tříleté (šestisemestrální) a probíhá jak prezenční i kombinovanou formou.
Organizace studia se řídí harmonogramem platným pro daný akademický rok.

Studijní aktuality

Formuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky

Studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor je určen pro absolventy vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou či středního vzdělání s výučním listem oborů zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření, kteří perspektivně uvažují o svém kvalifikovaném uplatnění jako pedagogický pracovník v oblasti středního školství. Obor není určen pro absolventy gymnázií.

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním v získáte nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku střední školy.
Tak Vám bude, jako absolventovi vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou či středního vzdělání s výučním listem, poskytnut legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad učitele střední školy a současně získáte vysokoškolský titul Bc.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou či střední vzdělání s výučním listem oborů zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření. Viz dokument Podmínky pro přijetí ke studiu

Přihlášky ke studiu budou k dispozici od ledna 2014 zde. Přihlášky se přijímají do 31. března 2014.

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

Studijní plán

Celkový rozsah studia představuje 1 500 hodin výuky, 180 kreditů, 11 zápočtů a 28 zkoušek.

Studium je tříleté (šestisemestrální) a probíhá jak prezenční i kombinovanou formou.
Organizace studia se řídí harmonogramem platným pro daný akademický rok.

Studijní aktuality

Formuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky