Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Cílem studentských mobilit je umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu na zahraniční univerzitě, získat zkušenosti v zahraničním podniku a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných zemích.
Více informací o studentských mobilitách naleznete na webových stránkách ICV v záložce Mobilita studentů nebo na: http://zo.stud.mendelu.cz/cz

Akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně mají možnost se zúčastnit výukových a školících pobytů na zahraničních partnerských univerzitách. 
Více informací o mobilitách zaměstnanců MENDELU naleznete na webových stránkách ICV v záložce Mobilita zaměstnanců nebo na: http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus/zakladni_informace_pro_ucitele