Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / IT kurzy / Kurz Grafický design 1

Kurz Grafický design 1

Cílová skupina

Kurz je určen všem, kteří mají zájem o získání praktických dovedností v oblasti moderního grafického designu a kteří se chtějí v tomto oboru zdokonalit.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní grafické dovednosti prostřednictvím tvorby vybraných grafických médií vytvořených na počítači v grafickém programu.

Předpokladem pro absolvování kurzu je výtvarné cítění, samostatná práce na zadáních a uživatelská znalost práce na PC (základní znalost grafického programu Corel je výhodou, nikoliv podmínkou). Na kurz Grafický design 1 bude navazovat kurz Grafický design 2.

Obsahová náplň

Vizuální informační systémy:

Tvorba piktogramu:

  • výběr předlohy pro první piktogram s ohledem na piktogramovou řadu;
  • analýza tvarů předlohy;
  • syntéza tvarů piktogramu, redukce a stylizace;
  • varianty,
  • definitivní podoba piktogramu;

Piktogramová řada:

  • další 4 piktogramy;
  • syntaktická jednota piktogramové řady;

Prefabrikace a rastry;

Média; instalační a architektonické prvky.

Rozsah kurzu

30 hodin praktických cvičení na PC v programu Corel; 1 x 2-3 hodiny týdně

Informace o lektorovi

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach po vysokoškolském studiu pracoval 30 let jako grafický designér ve svobodném povolání. Jeho hlavní pracovní náplní byla tvorba značek a logotypů, typografické koncepce tištěných médií, plakáty, medailérství, písmo v architektuře, spolupráce s průmyslovými designéry atd. Poté externě vyučoval na brněnských i mimobrněnských vysokých výtvarných školách (Favu VUT, Katedra výtvarné výchovy PedF MU, Fakulta informatiky MU, Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín). Založil a 14 let vedl Ateliér grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky MU.Vedl výtvarné workshopy na vysokých školách v ČR i v zahraničí (Krakov, Polsko). Grafický design vyučoval více jak 15 let na různých typech vysokých škol v ČR.

Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí obdrží každý úspěšný absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Termín kurzu

březen - červen 2015 (konkrétní termíny budou upřesněny)

Cena kurzu

4 500,- Kč + 21% DPH

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Organizační zajištění

Oddělení dalšího odborného vzdělávání ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):