Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Choroby a škůdci okrasných dřevin

Choroby a škůdci okrasných dřevin

Znalost hlavních druhů organismů (hub, hmyzu, rostlin, bakterií), které mohou působit závažné poškození okrasných dřevin patří mezi zásadní znalosti praktických arboristů. Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci s novými škůdci a chorobami je třeba znalosti tohoto typu průběžně rozvíjet a doplňovat. Kurz je zaměřen na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů škodlivých organismů včetně popisu jejich specifických životních strategií. Pozornost je věnovaná i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů.

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu


Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Obsah kurzu

- Obecná teorie stresu, reakce stromů, souvislosti
- Hlavní druhy dřevních hub a bakterií dle lokalizace na hostitelské dřevině
- Hlavní druhy hmyzích škůdců
- Ostaní ovlivňující činitelé
- Karanténní škodlivé organismy

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

4.2.2015 (od 9:00 hod.), (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz