Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz Bezpečnostní vazby v arboristice

Kurz Bezpečnostní vazby v arboristice

Instalace bezpečnostních vazeb představuje jeden z hlavních nástrojů při zajišťování provozní bezpečnosti stromů v urbanizovaném prostředí. Na straně druhé absence následných kontrol a reinstalací může představovat zásadní nedostatky při správě stromů rostoucích mimo les. Kurz se zabývá popisem hlavních typů používaných vazeb, pravidly pro jejich umisťování, popisy defektů, které vazbami lze stabilizovat a definicí adekvátního typu kontrol a evidencí. Účastníci se seznámí s možnostmi portálu www.stromypodkontrolou.cz v dané oblasti.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s ukázkami vazeb v prezentaci

Obsah kurzu

- základní staticky relevantní defekty, které lze stabilizovat založením vazeb

- právní aspekty zajišťování provozní bezpečnosti stromů

- typy vazeb

- druh instalace vazeb

- kontroly a revize vazeb jako povinnost správce

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

9.3.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz