Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Základy péče o dřeviny rostoucí mimo les

Základy péče o dřeviny rostoucí mimo les

Kurz je určen pro zájemce o základní přehled péče o dřeviny rostoucí mimo les. Je zaměřen na činnosti, které lze provádět ze země. Hlavní okruhy kurzu jsou zaměřeny na výsadbu, kontrolu a ošetřování keřů a stromů.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista -- základní úroveň.

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s konzultací v terénu

Obsah kurzu

- zkušební test ze základních okruhů týkající se péče o dřeviny rostoucích mimo les (biologie dřevin, technologie ošetřování dřevin, choroby a škůdci dřevin, BOZP)

- základní přehled dřevin nejčastěji se vyskytujících v městském prostředí

- základní technologie výsadby a řezu stromů

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

14.4.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

 1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz