Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz - Konzultační arboristika

Kurz - Konzultační arboristika

Inventarizace a hodnocení stavu stromů jsou oblasti, které jsou plošně využívané za účelem definice optimálního plánu péče a zajištění adekvátní úrovně jejich kontroly z pohledu provozní bezpečnosti. Kurz se zabývá základním rámcem hodnocení stavu stromů počínaje sestavením optimální metodiky hodnocení pro daný účel, lokalizací stromů a zhodnocením jejich stavu na základě hlavních diagnostických pohledů. Pozornost je věnovaná racionálnímu návrhu pěstebního zásahu.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.


Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami v terénu

Obsah kurzu

- náplň inventarizace a hodnocení stavu stromů

- lokalizace stromů, používání technologických pomůcek

- základní dendrometrické parametry, zjišťování, pomůcky, hlavní chyby

- základní diagnostické pohledy na hodnocení stavu stromů, představení metodiky

- návrh pěstebního zásahu, seznam doporučovaných technologií

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

5.5.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz