Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kurz Kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika kácení stromů rostoucích mimo les se dotýká jak práce správních orgánů (starostové, odbory životního prostředí ap.), tak i praktických arboristů. Jaké jsou adekvátní důvody, které lze akceptovat při vydávání rozhodnutí o povolení kácení? Jaký je režim obecné a speciální ochrany dřevin, které definuje zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.? Kurz se zabývá praktickým zodpovězením těchto otázek s demonstrací příkladů z praxe.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).


Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s ukázkami případových studií v prezentaci

Obsah kurzu

- základní legislativní rámec ochrany dřevin v mimolesním prostředí

- obecná ochrana stromů

- typy speciální ochrany stromů

- definice "poškození dřeviny rostoucí mimo les"

- hlavní oblasti negativních vlivů stromů na jejich okolí

- základní staticky relevantní defekty

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

18.2.2015 (od 9:00 hod.)

(max. 25 účastníků)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz