Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz Oceňování dřevin v mimolesním prostředí

Kurz Oceňování dřevin v mimolesním prostředí

Stanovení hodnoty dřevin vyplývá z několika legislativních podkladů - především ze zákona o oceňování nemovitostí (č. 151/1997 Sb.) a zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Stanovení hodnoty dřevin může být orgánem ochrany přírody využito jako podklad pro stanovení rozsahu adekvátní náhradní výsadby či kompenzačního opatření při povolování kácení dřevin příp. při řešení poškození dřeviny rostoucí mimo les. Možnosti použití oceňovacích předpisů přednáší vedoucí autorského kolektivu poslední verze metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s případovými studiemi

Obsah kurzu

- legislativní rámec oceňování dřevin rostoucích mimo les

- zákon o oceňování nemovitostí č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. a metodika AOPK ČR

Minimální skupina 10 lidí, max. 15

Termín výuky

17.3.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz