Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz Posuzování provozní bezpečnosti v arboristice

Kurz Posuzování provozní bezpečnosti v arboristice

Hodnocení stavu stromů je disciplínou, která má úzkou návaznost na základní povinnosti správce či vlastníka stromů. Probíhá jak v případě inventarizací dřevin, tak i při specializovaných úkonech, jako je např. oceňování dřevin. Hlavní složkou hodnocení stavu stromů je zjišťování event. rizik, která z existence stromů v urbanizovaném prostředí i krajině vyplývají. Náplní kurzu je definice metodik, které lze použít při vizuálních průzkumech stavu stromů a seznámení s hlavními okruhy přístrojových testů, využívaných v České republice.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

dvoudenní teoretický kurz s ukázkami v prezentaci

Obsah kurzu

- legislativní rámec hodnocení provozní bezpečnosti stromů

- inventarizace stromů - obsah, metody

- hlavní defekty, hodnocené v rámci vizuálních průzkumů

- využití specializovaných metodik (WLA)

- základy biomechaniky stromů

- využití přístrojových testů pro hodnocení stability stromů

Minimální skupina 10 lidí, max. 15

Termín výuky

30.-31.3.2015 (první den od 9:00 hod., druhý den od 8:00 hod.)

(max. 20 účastníků)

Cena kurzu

2 950,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz