Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Kurz Řez stromů

Kurz Řez stromů

Kurz je určený pro pracovníky arboristických a zahradnických firem, zabývající se řezem okrasných stromů a pro zaměstnance měst a obcí vykonávajících zadávání a dozor nad těmito pracemi. Přestavuje souhrn aktuálně doporučovaných technik a technologií, vyplývajících z nově vytvořeného Standardu péče o přírodu a krajinu 02 002.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).

Výstup studia

osvědčení o absolvování kurzu

Délka a organizace

jednodenní teoretický kurz s ukázkami řezů v prezentaci

Obsah kurzu

- anatomie větvení stonku stromů

- fytopatologické souvislosti při řezu stromů

- právní aspekty řezu stromů

- technika řezu (vedení řezu, optimální období pro řez, ošetření ran)

- technologické skupiny řezu

- používání výškových technik při řezu

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

23.2.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz