Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Arboristika - kurzy dle výběru / Ochrana stromů při stavební činnosti

Ochrana stromů při stavební činnosti

Konflikt stromů a staveb představuje jeden z klíčových problémů stávající arboristické praxe. Umisťování staveb, výběr stromů pro ochranu a vlastní realizace ochranných opatření jsou oblasti, které se v ČR na racionální úrovni teprve začínají provádět. Nedostatečné krytí technologickými předpisy je aktuálně řešené zahájením vývoje nového arboristického standardu. Kurz představí východiska a praktické zkušenosti s ochrannými postupy spolu s důsledky absence péče o stromy na stavbách nejrůznějšího typu.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.


Výstup studia


osvědčení o absolvování kurzu


Délka a organizace


jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Obsah kurzu- ochrana stromů - obecný a specifický rámec daný legislativou a technickými normami

- předprojektová příprava, úroveň hodnocení stromů, výběr stromů pro ochranu

- návrh typu ochranných postupů stromů při projektové přípravě

- funkce technického dozoru ve vztahu k ochraně vegetace při prováděné stavební činnosti

- hlavní oblasti problémů při absenci ochrany při stavebních pracech

Minimální skupina 10 lidí, max. 20

Termín výuky

20.4.2015 (od 9:00 hod.)

Cena kurzu

1 450,- Kč

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 313
qqkolar9@node.mendelu.cz

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz