Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Kurz vizuální komunikace

Kurz vizuální komunikace

Cílová skupina

Kurz je určen všem, kteří mají zájem o informace ze současné vizuální komunikace. Znalosti získané z oborů písmo, typografie, grafický design aj. mohou posluchači využít pro absolvování připravených praktických kurzů TypografieGrafického designu.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům základní orientaci ve fungování, principech a estetice, historii a současnosti vizuální komunikace, a to prostřednictvím nejtypičtějších médií. Po absolvování kurzu posluchač porozumí specifické terminologii vizuální komunikace a jejím zákonitostem; orientuje se v klíčových médiích; pochopí význam historického odkazu písma, typografie a grafického designu pro současnou tvorbu v různých oborech vizuální komunikace; seznámí se s novými médii (vč. elektronických).

Obsahová náplň

 1. Vizuální komunikace
 2. Písmo
 3. Vývoj písma
 4. Typografie
 5. Sazba
 6. Dějiny typografie
 7. Kniha
 8. Tištěná média
 9. Vizuální informační systémy
 10. Obrazová a písmová značka

Studijní materiály: Všechny přednášky jsou postaveny na bohatém obrazovém materiálu. Textový i obrazový materiál posluchači kurzu obdrží v elektronické podobě.

Rozsah kurzu

15 dvouhodinových přednášek, tj. celkem 30 hodin

Informace o lektorovi

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach po vysokoškolském studiu pracoval 30 let jako grafický designér ve svobodném povolání. Jeho hlavní pracovní náplní byla tvorba značek a logotypů, typografické koncepce tištěných médií, plakáty, medailérství, písmo v architektuře, spolupráce s průmyslovými designéry atd. Poté externě vyučoval na brněnských i mimobrněnských vysokých výtvarných školách (Favu VUT, Katedra výtvarné výchovy PedF MU, Fakulta informatiky MU, Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín). Založil a 14 let vedl Ateliér grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky MU.Vedl výtvarné workshopy na vysokých školách v ČR i v zahraničí (Krakov, Polsko). Cyklus Vizuální komunikace lektor přednášel více jak 10 let na FI MU a U3V MU.

Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí obdrží každý úspěšný absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Termín kurzu

od února 2015 (konkrétní termíny budou upřesněny)

Cena kurzu

3 900,- Kč + 21% DPH

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Organizační zajištění

Oddělení dalšího odborného vzdělávání ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):