Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Pojistná matematika kurz

Pojistná matematika kurz

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit studenty základním obecným matematickým modelům, používaným při výpočtu pojistného v životním a neživotním pojištění.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru Technické znalectví a pojišťovnictví.

Obsah kurzu

 • Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny
 • Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich využití
 • Jednorázové pojistné u důchodového pojištění
 • Jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého, doživotního a dočasného
 • Jednorázové pojistné životního pojištění
 • Jednorázové smíšené pojištění, životní pojištění s karenční dobou
 • Všeobecná rovnice ekvivalence a její využití pro výpočty
 • Běžně placené pojistné a področní pojistné
 • Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet
 • Netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění
 • Všeobecný vzorec pro výpočet netto rezervy
 • Zillmerova rezerva
 • Pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě
 • Neživotní pojištění, základní ukazatele, riziko v neživotním pojištění, odhad škodní sazby a jejího vývoje
 • Rezervy v neživotním pojištění, základní pojmy, výpočet rezerv v neživotním pojištění

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin

Termín kurzu

bude upřesněn, v případě zájmu zašlete mail na adresu odov.icv@mendelu.cz

Cena kurzu

990,-Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Organizační zajištění kurzu

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207, Ing. Moravcová

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):