Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Stavby kurz

Stavby kurz

Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají ucelené znalosti z předmětu Stavby (TZP), které jsou předpokladem pro studium předmětu Stavby 2.

Studenti získají přehled o dispozičním a technickém řešení objektů pozemních staveb, o koncepci tvorby staveb a areálů pro výrobu, služby a skladování včetně návazností na sítě technické infrastruktury. Současně budou seznámeni s charakteristikami jednotlivých stupňů povolování a realizace staveb vč. vybraných statí ze stavebního zákona a jeho prováděcích přihlášek. Budou také zmíněny jednotlivé aspekty návrhu staveb, zejména vlivy instalace provozních technologií - souborů a stavebně konstrukčního řešení.Nebudou chybět ani základní informace o problematice stavební fyziky, hlavních stavebních hmotách a materiálech.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru TZEI.

Obsah kurzu

  • navrhování staveb
  • konstrukce pozemních staveb
  • konstrukce inženýrských staveb
  • příprava realizace staveb

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin

Termín kurzu

bude upřesněn, v případě zájmu zašlete mail na adresu: odov.icv@mendelu.cz

Cena kurzu

990,- Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Organizační zajištění kurzu

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207, Ing. Moravcová

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):