Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Technické znalectví I kurz

Technické znalectví I kurz

Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají ucelené znalosti v oboru technického (soudního) znalectví a expertního inženýrství pro oblast výkonu znalecké činnosti a oceňování movitého majetku.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru TZP, popř. TZEI, kteří si chtějí doplnit znalosti a lépe se seznámit s probíraným učivem v rámci předmětu Technické znalectví I (obor TZP - 4.semestr).

Obsah kurzu

Výkon znalecké činnosti a oceňování movitého majetku.

 • Právní úprava znalecké činnosti
 • Prvotní znalecké úkony
 • Podíl znalce při zajištění důkazu
 • Metrologie ve znalecké činnosti
 • Skladba znaleckého posudku
 • Výpočty ve znaleckém posudku
 • Softwarové prostředky na podporu znalecké činnosti
 • Metody soudně inženýrské analýzy
 • Aplikace předpisů v technickém znaleckém posudku
 • Odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti
 • Řízení a kontrola znalecké činnosti
 • Praxe znalecké činnosti
 • Oceňování strojů a strojních zařízení

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin (2 šestihodinové bloky)

Termín kurzu

9.1.2015, 9-16 hod (pátek)

16.1.2015, 9-16 hod (pátek)

Cena kurzu

1 490,- Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Přednášející

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., AF MENDELU

Organizační zajištění kurzu

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207, Ing. Moravcová

Přihláška ke kurzu

Přihlásit na kurz se můžete zde