Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Teplo a hydrotechnika kurz

Teplo a hydrotechnika kurz

Teplotechnika a hydrotechnika

Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají základní teoretické znalosti z teplotechniky a hydrotechniky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru TZP a TZEI.

Obsah kurzu

1. blok

 • základní pojmy a veličiny v termomechanice
 • základní vratné změny
 • Carnotův cyklus (přímý, obrácený), práce cyklu
 • porovnávací cykly: zážehový, rovnotlaký, smíšený
 • kompresory a vývěvy: práce cyklu, objemová a mechanická činnost

2.blok

 • páry: vznik par, určení základních veličin stavů páry
 • chladící oběh, tepelná čerpadla
 • vlhký vzduch, změny stavu vlhkého vzduchu
 • sušení
 • sdílení tepla vedením, proděním, sáláním

3.blok

 • Eulerova rovnice hydrostatiky, aplikace zákona zachování hmoty a energie v mechanice tekutin
 • výtok tekutiny z nádrže, výtokové součinitele
 • dynamické účinky proudu tekutiny na stěnu
 • odpory proudění třením a místními vřazenými odpory
 • čerpadla a ventilátory
 • hydraulické mechanismy

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin (3 čtyřhodinové bloky)

Termín kurzu

9.1.2015 (pátek), 13-17 hod

10.1.2015 (sobota), 8-12 hod

16.1.2015 (pátek), 8-12 hod

Cena kurzu

1 490,- Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Přednášející

Ing. Tomáš Koutný, AF MENDELU

Organizační zajištění kurzu

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, tel. 54513 5207, Ing. Moravcová

Přihláška ke kurzu

Přihlásit se na kurz můžete zde