Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Základy fyziky kurz

Základy fyziky kurz

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru TZP, kteří se chtějí lépe seznámit s probíraným učivem a připravit se na zkoušku z předmětu Fyzikální základy techniky (1.ročník). Dále má být tento kurz teoretickým východiskem pro všechny technické předměty.

Obsah kurzu

  • Základní veličiny a jejich jednotky
  • Základní fyzikální zákony, stavy a děje
  • Nástroje exaktního vyjádření

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin (jednodenní kurz)

Termín kurzu

23. ledna 2015, 9 - 17 hod

Cena kurzu

990,-Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Přednášející

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., AF MENDELU

Organizační zajištění kurzu

ICV MENDELU, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, Ing. Moravcová

Přihláška ke kurzu

Přihlásit ke kurzu se můžete zde