Main page / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Základy strojírenství kurz

Základy strojírenství kurz

Cíl kurzu

Absolvováním kurzu posluchač získá základní znalosti z oblasti materiálového inženýrství a strojírenské výroby včetně praktické ukázky prací na obráběcích strojích (v dílně MENDELU). Kurz je prerekvizitou k předmětu Technické znalectví I.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru Technické znalectví a pojišťovnictví.

Obsah kurzu

  • Konstrukční materiály
  • Způsoby a technologie obrábění
  • Obráběcí stroje a nástroje obrábění
  • Spojování materiálů
  • Metody měření ve strojírenství, měřidla a měřící přístroje a zařízení

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin

Termín kurzu

bude upřesněn, v případě zájmu zašlete mail na adresu odov.icv@mendelu.cz

Cena kurzu

1 490,-Kč (vč. 21% DPH)

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Místo konání

ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Organizační zajištění kurzu

ICV MENDELU, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, Ing. Moravcová

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):