Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Kurz exportní manažer

Kurz exportní manažer

Záhájení kurzu exportní manažer dne 6.3.2008

Dne 6.3.2008 byl zahájen kurz "Exportní manažer". Kurz probíhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou Jihlava. Jedná se o jednosemestrální kurz, který je orientován zejména na zaměstnance malých a středních exportních podniků i když toto kritérium není podmínkou. Jde hlavně o rozšíření znalostí a dovedností pracovníků těchto firem.

Kurz zahájila PhDr. Dana Linhartová, CSc., zástupkyně ředitele Institutu celoživotního vzdělávání spolu s Ing. Ivanem Kameníkem, zástupcem Hospodářské komory Jihlava a Ing. Kamil Nechuta, který má na starosti organizační zajištění kurzu.