Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Zakončení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí" (12.1.2008)

Zakončení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí" (12.1.2008)

Dne 12.1.2008 byl slavnostně zakončen kurz "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí". Tento kurz úspěšně absolvovalo 11 posluchačů. Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání jim předala odborná garantka kurzu doc. RNDr. Jana Kotovicová,Ph.D. za přítomnosti prof.Ing. Františka Tomana,CSc. a Dr.Ing. Petra Marady.