Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Nová pobočka Univerzity třetího věku v Bruntále

Nová pobočka Univerzity třetího věku v Bruntále

Ve čtvrtek 24. dubna 2008 byla uzavřena mezi Obchodní akademií a Střední zemědělskou školou v Bruntále (pane ředitelem Ing. Ladislavem Konopkou) a Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně (panem ředitelem Ing. Pavlem Máchalem, CSc.) dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti Univerzity třetího věku. Od podzimu tedy budou pod záštitou MZLU v Brně již působit celkem čtyři pobočky. Ke dvěma stávajícím pobočkám v Kyjově (při Klvaňově gymnáziu, Kyjov) a Lednici (při Zahradnické fakultě) se kromě Bruntálu připojí i Olomouc, kde bude výuka probíhat na Střední zemědělské škole.